Πραγματοποιούμε κάποιες εργασίες και επιστρέφουμε....