Καλωσήλθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα   evinhia.gr
Ο ιστότοπος www.evinhia.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης κοσμημάτων και ειδών δώρων, που παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω Διαδικτύου (καλούμενος εφεξής και για λόγους συντομίας : ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος), τον οποίο έχει δημιουργήσει και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά η εταιρία με την επωνυμία «Γκουβά Ευανθία – πώληση κοσμημάτων και είδη δώρων» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 29 – Τ.Κ. 10562, ΑΦΜ: 129601965 – Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών. Εφεξής και για λόγους συντομίας, η ως άνω εταιρία θα αποκαλείται «η εταιρία». 
Για κάθε επικοινωνία και ερωτήσεις σχετικά με τις παραγγελίες σας, τυχόν διευκρινήσεις ή για υποβολή παραπόνων, μπορείτε να επικοινωνείτε είτε στο  τηλέφωνο: 6948105655 είτε στο email: evinhia@evinhia.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας είτε ως επισκέπτης είτε ως συμβαλλόμενος/πελάτης, που υποβάλει παραγγελία, συμφωνεί ότι συναινεί, αποδέχεται και δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις  και τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να αναθεωρήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών της εταιρίας, οποτεδήποτε αυτή το κρίνει αναγκαίο, με την παράλληλη υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τους καταναλωτές μέσα από τις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος e-shop για την οποιαδήποτε μεταβολή. Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις πριν την υποβολή κάθε παραγγελίας σας στο www.evinhia.gr
Συνιστούμε, επίσης, να τηρείτε  ένα αντίγραφο των όρων και προϋποθέσεων για κάθε μελλοντική αναφορά. Επιπλέον, συνιστούμε να διαβάσετε την ενότητα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ» για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω του ιστότοπου του www.evinhia.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και συγκεκριμένα, αλλά όχι αποκλειστικά, τα κείμενα, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.evinhia.gr και χρησιμοποιούνται με την άδεια των ιδιοκτητών τους και κατά συνέπεια προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και από την εθνική πνευματική ιδιοκτησία και άλλους νόμους, διατάξεις και διεθνείς συνθήκες. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητώς, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή και μετάδοση, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. 
Επιτρέπεται να κατεβάσετε, να προβάλετε ή να εκτυπώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική χρήση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ιστοσελίδα www.evinhia.gr δεν δέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) ή αναφορές σε ιστότοπους τρίτων μερών εκτός του www.evinhia.gr. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί ιστοσελίδων τρίτων και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υλικό ή πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες αυτές. Η προβολή οιουδήποτε υπερσυνδέσμου και η αναφορά σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχεται μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και την εξυπηρέτησή σας , η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική και το γεγονός ότι αυτές διαλαμβάνονται στο www.evinhia.gr σε καμία περίπτωση τούτο σημαίνει ότι υποστηρίζουμε, εγκρίνουμε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενο του ιστότοπου αυτού, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.
Η χρήση από εσάς ενός  ιστότοπου  τρίτου μέρους ενδέχεται να διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του τρίτου μέρους.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
H εταιρία έχει συντάξει το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας προσεκτικά, τηρώντας με ακρίβεια την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτή, όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Οποιεσδήποτε τυχόν νομικές διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με μια σύμβαση αγοραπωλησίας , που καταρτίζεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.evinhia.gr αφενός και  ενός καταναλωτή, αφετέρου, διέπονται αποκλειστικά από τον Ελληνικό νόμο. Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών αυτών  είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Το παρόν αποτελεί σύνολο διατάξεων οι οποίες ενσωματώνονται και διέπουν κάθε σύμβαση που καταρτίζεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.evinhia.gr αφενός και  ενός καταναλωτή, αφετέρου. Η τυχόν ακυρότητα μιας από τις διατάξεις αυτές δεν θίγει το κύρος των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος.

Mπορείτε να επικοινωνείτε είτε στο  τηλέφωνο: 6948105655 είτε στο email: evinhia@evinhia.gr